خطوط اختصاصی
ورود به سامانه پیام کوتاه
line
line
خرید بسته های پیام کوتاه

خطوط اختصاصی

 

خطوط اختصاصی 1000  قیمت خطوط اختصاصی 1000 
# نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی
1  1000XXxXXXXXXX 14 18,500  40,000 15,000 30,000
2 1000XXXXXXXXX 13 45,000 90,000 35,000 75,000
3 1000XXXXXXXX 12 90,000 180,000 70,000 135,000
4 1000xXXXXXX 11 180,000 300,000 130,000 250,000
5 1000XXXXXX 10 250,000 500,000 190,000 400,000
6 1000xXXXX 9 350,000 600,000 240,000 500,000
7 1000XXXX 8 450,000 800,000 320,000 600,000
8 1000XXX 7 3,850,000 3,350,000
9 1000XX 6 6,500,000 6,000,000
تعرفه شمارهای بالا به  تومان  می باشد
خطوط اختصاصی 3000  قیمت خطوط اختصاصی 3000 
#  نمونه شماره  تعداد ارقام  کاربران نمایندگان
1 3000XXXXXXXXXX 14 20,000 15,000
2 3000XXXXXXXXX 12 100,000 80,000
3 3000XXXXXX 10 110,000 100,000
4 3000XXXXX 9 استعلام شود استعلام شود
5 3000XXXX 8 استعلام شود استعلام شود
تعرفه شمارهای بالا به  تومان  می باشد خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد
خطوط اختصاصی 50002  قیمت خطوط اختصاصی 50002 
#  نمونه شماره  تعداد ارقام  کاربران نمایندگان
1 50002XXXXXXXXX 14 18,000 12000
2 50002XXXXXXXX 13 25,000 18000
3 50002XXXXXXX 12 35,000 25,000
4 50002XXXXXX 11 75,000 50,000
5 50002XXXXX 10 120,000 100,000
6 50002XXXX 9 460,000 430,000
تعرفه شمارهای بالا به  تومان  می باشد خطوط 50002 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.      سفارش آنلاین این خطوط توسط کاربر وجود دارد.
خطوط اختصاصی 50001  قیمت خطوط اختصاصی 50001 
#  نمونه شماره  تعداد ارقام  کاربران نمایندگان
1 50001XXXXXXXXX 14 16,000 10000
2 50001XXXXXXXX 13 18,000 13000
3 50001XXXXXXX 12 35,000 25,000
4 50001XXXXXX 11 75,000 50,000
5 50001XXXXX 10 120,000 100,000
6 50001XXXX 9 460,000 430,000
تعرفه شمارهای بالا به  تومان  می باشد خطوط 50002 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.      سفارش آنلاین این خطوط توسط کاربر وجود دارد.
خطوط اختصاصی 021  قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت 
 #  نمونه شماره  تعداد ارقام  کاربران نمایندگان
1 021XXXXXXXX 8 120,000 110,000
2 021XXXXX 5 استعلام شود استعلام شود
3 021XXXX 4 استعلام شود استعلام شود
تعرفه شمارهای بالا به  تومان  می باشد
  شرایط واگذاری خطوط 

1-   تعریف خطوط غیر رند 1000XXXXXXXXXX. ( ارقام X می بایست غیر تکراری و پشت سر هم نباشد و با 0 شروع نشود )
2-   واگذاری شماره مجازی به خریدار هیچ گونه حق مالکیتی را برای خریدار ایجاد نکرده و صرفا به معنای ارائه خدمات ارسال و دریافت پیامک به صورت انحصاری جهت خریدار از طریق شماره مذکور می باشد و منوط به پرداخت هزینه فعال سازی برای مدت یکسال اعتبار دارد. پس از گذشت یکسال با پرداخت 50 درصد هزینه فعال سازی اولیه امکان تمدید برای یکسال دیگر وجود دارد. قابل توجه می باشد مورد اشاره شده در مفاد قرارداد اپراتور مربوطه بوده و مختص به این واحد نبوده و برای تمام همکاران یکسان می باشد .
3-   در اپراتور 1000 درصورتی که خط توسط اپراتور مربوطه به صورت رندم انتخاب شود غیر رند و درصورت انتخاب توسط کاربر رند لحاظ خواهد شد.
4-  بر روی تمامی پکیجهای سامانه پیامک یک خط اختصاصی 14 رقمی 5000 ارائه می گردد و صورت تمایل امکان امکان فعال سازی خطوط دیگر وجود دارد.
5-   تعرفه اعلام شده خطوط به صورت آبونمان یک ساله می باشد. و شرایط تمدید منوط به سرویس ارائه شده از طرف اپراتورهای مربوطه خواهد بود.

 

پرداخت صورتحساب آنلاین

مبلغ به تومان:
توضیحات :
پرداخت بوسیله درگاه شتاب

خبرنامه پیامکی

برای اطلاع از آخرین اخبار سامانه پیام کوتاه و همچنین دریافت کدهای تخفیف در ایام مختلف در خبرنامه پیامکی ما عضو شوید.

شماره همراه:

عضویت لغو عضویت


یک شماره همراه جهت دریافت خبرنامه وارد کنید!

تعرفه ارسال پیامک تبلیغاتی

  1. تعداد پیامک
    ورودی نامعتبر
  2. تعرفه هر پیامک
    ورودی نامعتبر
  3. مبلغ قابل پرداخت
    ورودی نامعتبر
پشتیبانی سامانه پیام کوتاه چترود