تعرفه امکانات تجاری سامانه پیام کوتاه
ورود به سامانه پیام کوتاه
line
line
خرید بسته های پیام کوتاه
امکانات
نام ماژولجزئیاتانتخابمبلغ
ارسال منطقه ای، کشوری
کاربرد این ماژول برای ارسال استانی، شهرستانی و روستایی خواهد بود.
15000 تومان
ارسال پیامک فلش
کاربرداین ماژول مشابه پیامک معمولی بوده بااین تفاوت که پیامک به صورت خودکار درصندوق دریافتی ذخیره نخواهدشد.
5000 تومان
ارسال کارت ویزیت
با استفاده ازاین ماژول میتوان اطلاعات خودراواردکنید وبه اشخاص موردنظرارسال کنید.
5000 تومان
ارسال از موبایل
توسط این ماژول میتوان ازهرجایی بایک پیامک به گروه های موردنظرپیامک ارسال کنید.
5000 تومان
افزودن به دفترچه تلفن با موبایل
بااستفاده ازاین ماژول میتوانیدتنظیماتی فراهم کرده تادیگران باارسال پیامک بتوانندخودرادردفترچه تلفن سامانه ثبت نمایند.
10000 تومان
پیامک مناسبت ها
ازاین طریق میتوان مناسبت یارویدادخاصی رابه اعضای دفترچه تلفن تبریک گفته یاآن رایادآورشوید.مثل:تبریک تولد-یادآوری تاریخ اتمام بیمه
10000 تومان
نظرسنجی و قرعه کشی
با استفاده ازاین ماژول میتوان ازطریق سامانه پیام کوتاه خودازمشتریان یاکاربران نظرسنجی راانجام داده و یا در قرعه کشی شرکت دهید.
10000 تومان
کد خوان
از طریق این ماژول میتوان کد خوان ، کارت گارانتی ، کارت قرعه کشی و... ایجاد کرد.
10000 تومان
زیر کاربران (هر 100 نفر)
دراین ماژول میتوان کاربرتعریف کردوبه میزان دلخواه اعتبارودسترسی به آن اختصاص دهید.
30000 تومان
تفکیک جنسیتی همراه اول
در این بخش شماره همراه اول به تفکیک جنسیت برای شهر ها و استان ها قرار دارد.
10000 تومان
مجموع :0 تومان
ابزار ویژه
نام ماژولجزئیاتانتخابمبلغ
منشی پیامک
میتوان به ازای هرپیامکی که به سامانه ارسال میشودمتنی رابه عنوان پیشفرض به شماره ارسالی،ارسال نمایید.
5000 تومان
انتقال پیامک
با استفاده ازاین ماژول میتوان یک نسخه ازپیامکهای دریافتی خودرا به شماره موردنظرخودارسال نمایید.
5000 تومان
ایمیل پیامک
توسط این ماژول میتوان یک نسخه ازپیامک دریافتی رابه ایمیل خودارسال نمایید.
10000 تومان
تحلیلگر و فیلتر پیامک
این ماژول متن پیامکهایی که به سامانه شماارسال میشودراتحلیل میکند.
5000 تومان
مجموع :0 تومان
ارسال زماندار
نام ماژولجزئیاتانتخابمبلغ
ارسال زماندار
این بخش برای پیامک به صورت زمان بندی شده می باشد
5000 تومان
ارسال نظیر به نظیر
این ماژول به شماامکان میدهدکه برای هرشماره یک متن خاص ارسال کنید.مثال:دوست گرامی،سالروزتولدشماراتبریک می گوییم.
10000 تومان
مجموع :0 تومان
جمع نهایی فاکتور :0 تومان


پرداخت صورتحساب آنلاین

مبلغ به تومان:
توضیحات :
پرداخت بوسیله درگاه شتاب

خبرنامه پیامکی

برای اطلاع از آخرین اخبار سامانه پیام کوتاه و همچنین دریافت کدهای تخفیف در ایام مختلف در خبرنامه پیامکی ما عضو شوید.

شماره همراه:

عضویت لغو عضویت


یک شماره همراه جهت دریافت خبرنامه وارد کنید!

تعرفه ارسال پیامک تبلیغاتی

  1. تعداد پیامک
    ورودی نامعتبر
  2. تعرفه هر پیامک
    ورودی نامعتبر
  3. مبلغ قابل پرداخت
    ورودی نامعتبر
پشتیبانی سامانه پیام کوتاه چترود